Informacje dla mediów

Udział akredytowanych dziennikarzy na IPW FEST 2022 jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenia przedstawicieli redakcji do dnia 30 kwietnia 2022 roku. W zgłoszeniu prosimy podać nazwę redakcji, imię i nazwisko zgłaszanego dziennikarza, e-mail oraz kontaktowy numer telefonu, a także planowane publikacje na temat festiwalu.

Zgłoszenia oraz kontakt dla mediów:

Paweł Zieliński

+48 662-110-066

kontakt@ipw.info.pl